REALIZACJA CELÓW / THE WAY TO ACHIEVE GOALS
Dodane przez kazimierzszafranek dnia Listopad 07 2008 20:35:32
SWOJE CELE FUNDACJA BĘDZIE REALIZOWAŁA POPRZEZ:

1.POPULARYZACJĘ WIEDZY W ZAKRESIE ZDROWEGO ODŻYWIANIA,
AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA I POZYTYWNEGO MYŚLENIA
Z UWZGLĘDNIENIEM SZEROKO ROZUMIANEJ DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ.
REKLAMOWEJ / MEDIA, SPOTKANIA / ORAZ WYDAWNICZEJ I BADAWCZEJ.

2.UŚWIADAMIANIE SPOŁECZEŃSTWU, IŻ DECYDUJĄCY WPŁYW NA NASZE
DŁUGIE I WOLNE OD CHORÓB ŻYCIE MA STOSOWANIE ZASAD ZDROWEGO
ODŻYWIANIA SIĘ, PROWADZENIE AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA I POZYTYWNE
MYŚLENIE JUŻ OD WCZESNEGO DZIECIŃSTWA.

3.WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE PKT. 1, 2 Z INSTYTUTAMI NAUKOWYMI I INNYMI
ORGANIZACJAMI JAK RÓWNIEŻ OSOBAMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ ZDROWYM
ODŻYWIANIEM, REKREACJĄ, SPORTEM ITP.

4.WSPÓŁPRACĘ Z PRODUCENTAMI LEKÓW, A ZWŁASZCZA Z ICH
LABORATORIAMI W ZAKRESIE PRODUKCJI LEKÓW ZAWIERAJĄCYCH
MINERAŁY I WITAMINY, NIEZWYKLE WAŻNE / NIEODZOWNE / DLA
ZACHOWANIA SIŁ ŻYCIOWYCH I DLA ORGANIZMU CZŁOWIEKA.

5.WSPÓŁPRACĘ Z LEKARZAMI O RÓŻNYCH SPECJALNOŚCIACH MEDYCZNYCH
W ZAKRESIE RATOWANIA ZDROWIA LUB ŻYCIA CZŁOWIEKA.

6.WSPÓŁPRACĘ ZE SZPITALAMI, A SZCZEGÓLNIE ZE SZPITALAMI
ONKOLOGICZNYMI I HOSPICJAMI W ZAKRESIE TRUDNOULECZALNYCH
CHORÓB M. IN. NOWOTWOROWYCH I NIESIENIE POMOCY TYM OSOBOM
Z TYMI SCHORZENIAMI.

7.WSPÓŁPRACĘ Z MEDYCYNĄ HOMEOPATYCZNĄ JAKO NATURALNYM
SYSTEMEM FARMACEUTYCZNYM ORAZ Z APTEKAMI HOMEOPATYCZNYMI
I JEDNOSTKAMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ ROZPROWADZANIEM ARTYKUŁÓW
ZIELARSKICH.

8.STOSOWANIE WSZELKICH MOŻLIWYCH METOD W ZAKRESIE MEDYCYNY
NATURALNEJ PROWADZĄCYCH DO POPRAWY ZDROWIA LUB RATOWANIA
ŻYCIA CZŁOWIEKA TAKICH JAK: HOMEOPATIA, SZEROKO ROZUMIANE
MASAŻE LECZNICZE, AKUPUNKTURA, JOGA, SHIATSU, HIPNOZA, MEDYTACJE
NATUROTERAPIA, RADIESTEZJA, ZIOŁOLECZNICTWO ITP. ORAZ SZEROKO
ROZUMIANA REHABILITACJA W TYM REHABILITACJA PSYCHIATRYCZNA
UWZGLĘDNIAJĄCA M. IN. RÓŻNEGO RODZAJU ĆWICZENIA FIZYCZNE,
KTÓRYCH CELEM JEST USPRAWNIENIE NARZĄDU RUCHU, KOREKCJA WAD
POSTAWY, A TAKŻE WPŁYW NA OGÓLNE SAMOPOCZUCIE CZŁOWIEKA.

9.INICJOWANIE, ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE WYJAZDÓW
ZWIĄZANYCH Z WYCISZENIEM I DOENERGETYZOWANIEM SIĘ ORGANIZMU
CZŁOWIEKA / KRĘGI KAMIENNE, PIRAMIDY ITP. /.

10.POMOC W ZAŁATWIANIU DROGICH I NIEZBĘDNYCH LEKÓW, ICH
FINANSOWANIE OSOBOM ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI
MATERIALNEJ, SZCZEGÓLNIE EMERYTOM I RENCISTOM.


ABY SWOJE CELE FUNDACJA MOGŁA OSIĄGNĄĆ, ZWRACAMY SIĘ O POMOC,
WSPÓŁPRACĘ I WSPARCIE FINANSOWE DO WSZYSTKICH INSYTUCJI,
MEDIÓW, FIRM I OSÓB PRYWATNYCH, KTÓRYM LEŻY NA SERCU ZDROWIE
CZŁOWIEKA, A PRZEDE WSZYSTKIM ZMIANA JEGO STYLU ŻYCIA M. IN.
POPRZEZ STOSOWANIE ZDROWEGO ODŻYWIANIA SIĘ, PROWADZENIE
AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA I POZYTYWNE MYŚLENIE, CZYLI O ZASADY,
KTÓRE WZMOCNIĄ NASZ SYSTEM ODPORNOŚCIOWY, A W KONSEKWENCJI
PRZYCZYNIĄ SIĘ DO POPRAWY ZDROWIA NASZEGO SPOŁECZEŃSTWA.

ŻYJEMY W ŚWIECIE SCHEMIZOWANYM, A TO POWODUJE, ŻE CORAZ WIĘCEJ
OSÓB CIERPI NA TRUDNOULECZALNE CHOROBY CYWILIZACYJNE, W TYM
RÓWNIEŻ NOWOTWOROWE.
BĘDZIEMY Z CAŁEGO SERCA NIEŚĆ POMOC TYM OSOBOM WYKORZYSTUJĄC
SWOJE UMIEJĘTNOŚCI, ABY PRZYWRÓCIĆ IM WIARĘ W SPOKOJNIEJSZE
I W MIARĘ MOŻLIWOŚCI WOLNE OD CHORÓB ŻYCIE.
THE FUNDATION’S PURPOSES WILL BE DONE THROUGH:

1. PROVIDING THE KNOWLEDGE CONCERNED HEALTHY FOOD, AN ACTIVE LIFESTYLE AND POSITIVE THINKING.

2. SHOWING SOCIETY THAT USING THE RULES OF HEALTHY AND ACTIVE LIFESTYLE. LEADS TO LONG LIFE WITHOUT ANY ILLNESS. POSITIVE THINKING AND SUCH LIFESTYLE SHOULD BE TAUGHT IN CHILDCHOOD.

3. COOPERATION / POINT 1 AND 2 / WITH INSTITUTIONS AS WELL AS PEOPLE WHO ARE INTO THINGS SUCH AS: HEALTHY FOOD, SPORT ETC.

4. COOPERATION WITH MEDICINES’ PRODUCENTS, ESPECIALLY WITH THEIR LABORATORIUMS-IT WILL CONCERN MEDICINES’ PRODUCTION THAT INCLUDE: MINERAL AND VITAMINS.

5. COOPERATION WITH DOCTORS WITH DIFFERENT SPECIALIZATIONS IN ORDER TO SAFE ONE’S HEALTH OR LFE.

6. COOPERATION WITH HOSPITALS ESPECIALLY ONCOLOGICAL HOSPITALS AND HOSPICE THAT CONCERN CURING PEOPLE HAVING CANCER AND HELPING THEM.

7. COOPERATION WITH HOMEOPATHIC MEDICINE AS A NATURAL SYSTEM AND WITH DRUG STORES AND INDIVIDUALS WHO DISTRIBUTE HERBS’ ITEMS.

8. USING ALL THE METODS / NATURAL MEDICINE / TO GET BETTER ONE’S HEALT SUCH AS: HOMEOPATHY, MASSAGES, ACUPUNCTURE, YOGA, SHIATSU, HIPNOSIS, MEDITATION, HERBALISM ETC AND REHABILITATION INCLUDING PSYCHIATRIC REHABILITATION THAT WILL CONCERN VARIOUS EXERCISES, CORRECTIVE EXERCISES.

9. ORGANIZATION AND GRANT THE WAYS OUT CONNECTED WITH QUIET AND PEACEFUL TIME.
CIRCLES STONES, PYRAMIDES.

10. SUPPORT FIXING EXPENSIVE AND ESSENTIAL MEDICINES, HELPING PEOPLE WHO ARE IN THE PLIGHT, ESPECIALLY FOR PENSIONERS.


TO ACHIEVE ALL THE AIMS, WE ARE ASKING YOU HELP, COOPERATION AND FINANCIAL SUPPORT, TO ALL THE INSTITUTIONS, COMPANIES AND PRIVATE PEOPLE WHO CARE OF ONE’S HEALTH AND THE CHANGE OF THE LIFESTYLE. ALL THE RULES MAKE OUR IMMUNE SYSTEM MORE POWERFUL AND STRONG, AND IT WILL IMPROVE OUR SOCIETY’S HEALTH.

WE LIVE IN A CHEMICAL WORLD, SO IT CAUSES THAT MANY PEOPLE FROM DISEASES THAT
ARE DIFFICULT TO CURE E.G.CANCER. WE WILL HELP WITH ALL OUR HEARTS THOSE PEOPLE USING OUR SKILLS IN ORDER TO BRING THEM FAITH IN QUIET FREE LIFE WITHOUT ANY
DISEASES.