Sprawozdanie z dzialalności Fundacji "ZDROWIE I ŻYCIE" za rok 2009
Dodane przez kazimierzszafranek dnia Marzec 28 2010 18:54:15
S P R A W O Z D A N I E

z działalności Fundacji „ZDROWIE I ŻYCIE „ za rok 2009


Choroby, które obecnie nas dotykają, są inne niż w wieku XX, a dolegliwości te różnią się
w istotny sposób od tych z poprzedniego wieku.
Pomimo, iż stan zdrowotny naszego społeczeństwa poprawia się na wiele sposobów i żyjemy dłużej niż w poprzednich dziesięcioleciach, pojawiają się nowe choroby i warunki, które zagrażają jakości naszego życia.
Nie tylko AIDS, ale różne choroby słabego lub nadmiernie aktywnego systemu odpornościowego, osiągnęły wymiar epidemii.
Wzrasta w zastraszającym tempie liczba osób cierpiących z powodu chorób wirusowych, których nie można wyleczyć za pomocą terapii medycyny akademickiej.
Znacznie też wzrasta liczba chorób wirusowych, takich jak schorzenia wywołane wirusem Epsteina – Bara czy wirusem cytomegalii.
Jesteśmy świadkami, iż zakażenia bakteryjne stają się coraz bardziej odporne na powszechnie stosowane antybiotyki, nawet na te zdecydowanie mocniejsze. W konsekwencji i one nie zawsze są skuteczne w leczeniu takich infekcji.
Coraz powszechniejsze stają się uczulenia na żywność i powszechnie używane substancje i nowe produkty chemiczne.

Ta sytuacja powoduje wzrost zachorowań na różne znane i nieznane choroby cywilizacyjne jak: nowotwory, na które w coraz większym stopniu zapadają dzieci, cukrzyca, choroby związane z układem krążenia, mukowiscydoza czy choroby ogólnoustrojowe tkanki łącznej zwane kolagenozą.

Wszystko to spowodowało, że w drugiej połowie 2009 roku powstała Fundacja „ZDROWIE I ŻYCIE”, której zadaniem jest między innymi współpraca ze służbą zdrowia i wspieranie jej działań w zakresie leczenia chorób.
Celem Fundacji jest uświadamianie społeczeństwu, iż decydujący wpływ na nasze długie i w miarę wolne od chorób życie ma zmiana stylu życia między innymi poprzez stosowanie racjonalnego zdrowego odżywiania się, w powiązaniu z prowadzeniem aktywnego trybu życia i pozytywnym myśleniem.
Są to zasady, które wzmacniają nasz system odpornościowy, co w rezultacie przyczyni się do poprawy zdrowia naszego schorowanego społeczeństwa.

Zadaniem Fundacji jest również ratowanie zdrowia lub życia i niesienie pomocy osobom dotkniętym trudno uleczalnymi schorzeniami, w tym również śmiertelnymi wszelkimi dostępnymi metodami tak konwencjonalnymi jak i naturalnymi.

Fundacja nawiązała kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział w Bydgoszczy i lekarzami o różnych specjalnościach.

W tym trudnym, początkowym okresie w przeciągu IV kwartału 2009 roku Fundacja udzieliła kilkanaście porad osobom zgłaszających się z różnymi schorzeniami.
Niewątpliwym osiągnięciem Fundacji jest fakt udzielenia pomocy choremu w wieku 82 lat na nowotwór – potworniak ślinianki. Po dwukrotnym usunięciu potworniaka, chory został skierowany przez lekarzy do Fundacji. Po niedługim okresie leczenia nastąpiła zdecydowana poprawa zdrowia chorego mężczyzny. USG przeprowadzone w IV kwartale 2009 roku nie wykazało rozwoju komórek nowotworowych, a nawet nastąpiło ich minimalne zahamowanie. Jesteśmy przekonani, iż po zastosowaniu choremu odpowiednich leków wzmacniających jego system obronny, nastąpi powolne wchłanianie się guza nowotworowego.

Kolejne osiągnięcie Fundacji to bezinteresowna pomoc rodzicom, którzy bezskutecznie zabiegali przez wiele lat o potomstwo lecząc się na bezpłodność. Dziecko urodziło się zdrowe, a rodzice i rodzina są bardzo szczęśliwi.

Jeszcze w końcu roku 2009 Fundacja rozpoczęła działania, które pozwolą na bardziej skuteczną pomoc osobom chorym na chroniczne schorzenia takie jak: kolagenoza, muskowiscydoza czy cytomegalia- całej grupy schorzeń autoimmunologicznych. Jesteśmy na dobrej drodze. Należy sądzić, iż w niedługim czasie, będziemy mogli udzielać niezbędnej i skutecznej pomocy chorym na te straszne choroby cywilizacyjne.

W konsekwencji tej pomocy ludzie ci – a to jest celem Fundacji – będą mogli powrócić do zdrowia i normalnie funkcjonować w naszym społeczeństwie.
Każdy pojedynczy przypadek powrotu do zdrowia osoby chorej na trudno uleczalne schorzenia jest i będzie dla Fundacji ogromnym osiągnięciem i satysfakcją.

Fundacja wyraża swój pogląd, iż leczenie przewlekłych, a tym samym trudno uleczalnych chorób przy zastosowaniu antybiotyków jest wtedy skuteczne, kiedy wspomagamy tę terapię lekami osłonowymi z jednoczesnym – a co jest najważniejsze - wzmocnieniem systemu odpornościowego.
Należy tu skorzystać z naturalnych metod wspomagających, stosując suplementy diety, a najlepiej naturalne witaminy i minerały.
Antybiotyki, na dobrą sprawę, pomagają tylko przełamać chorobę, a organizm stopniowo sam ją zwalcza. Inaczej mówiąc, antybiotyki będą zaledwie dodatkiem do tego, co potrafią nasze białe krwinki.

Myślę, że w roku 2010 niesiemy i będziemy nadal nieść pomoc osobom ciężko schorowanym – wykorzystując przy tym swoją wiedzę i umiejętności – aby przywrócić im wiarę w spokojniejsze i w miarę możliwości wolne od chorób życie.

Jestem założycielem i fundatorem Fundacji „ZDROWIE I ŻYCIE”. Od kilku lat jestem na emeryturze. Energii i zapału do pracy nie brakuje.
Bez wsparcia finansowego, technicznego i moralnego trudno jest się przebić i dotrzeć do tej części społeczeństwa, które oczekuje niezbędnej i skutecznej pomocy.
Zwracam się tą drogą do Ministerstwa Zdrowia o wsparcie naszych szlachetnych działań, w jakiejkolwiek formie.

Kontakt – telefony (52) 372-39-65, 605 525 033, mail: zdrowieizycie@o2.pl, strona internetowa www.zdrowieizycie.tnb.pl

Bydgoszcz, dnia 20 marca 2010r.
Z poważaniem


Prezes Zarządu Fundacji

Kazimierz Szafranek